Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 【P3】 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được yêu cầu của bên khách hàng cho phép . Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính, thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán. Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) . Tất cả dữ liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. 【P3】 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mại mà khách hàng có thể quan tâm qua hôp thư trên trang chủ. 【P3】 không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của 【P3】 không ai được phân phối, thay đổi , sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của 【P3】 hoặc nhân bản máy chủ không phải là 【P3】 .